Instron nabízí komplexní know-how v oblasti simulace servohydraulického servisního zatěžování a testování komponent. Nabízená řešení sahají od jednoduchých jednokanálových zkušebních zařízení pro komponenty až po systémy umožňující komplexní simulaci prakticky všech zátěží působících na vozidlo nebo konstrukci. Modulární koncepce umožňuje přizpůsobení a přizpůsobení jednotlivých komponent testovacího zařízení konkrétním požadavkům dané aplikace.

Díky svým testovacím a simulačním systémům může Instron přenést silnici přímo do vaší laboratoře, což umožňuje zrychlenou simulaci plné životnosti vozidla za opakovatelných a kontrolovaných podmínek.

 

Instron je lídrem na trhu v oblasti systémů pro simulaci srážek s více než 80 zařízeními instalovanými po celém světě. Havarijní simulátory jsou schopné reprodukovat širokou škálu standardizovaných a uživatelem definovaných nárazových testů, včetně pokročilých aplikací, jako je boční náraz a simulace sklonu vozidla. Systémy akceleračních saní společnosti Instron se používají k vývoji a schvalování bezpečnostních systémů vozidel, dílů vozidel a také k vyšetřování pevných látek a struktur během havárií.

S více než 80 systémy poskytuje Instron trvale inovace, výkon a kvalitu. Naše centra přímého prodeje a služeb po celém světě poskytují optimální podporu a blízkost zákazníků. Inovativní a jedinečná řešení pro současné i budoucí úkoly zvyšují produktivitu a zajišťují efektivní testovací provoz.