Porozumění trendům na trhu a jak překonat hlavní výzvy při testování

Melt Flow Rate (MFR) a Melt Volume-Flow Rate (MVR) lze obvykle získat pomocí snadných a rychlých testovacích postupů.

Standardy v tahu z plastů, jako je ASTM D638, pokrývají výpočty rozsahu včetně Poissonova poměru - výpočtu

Tato evropská norma byla zavedena v září 2009 a nahrazuje zrušenou normu EN 10002-1: 2001.


Jak modul sledovatelnosti Bluehill® pomáhá snižovat riziko ve vašem kritickém bezpečnostním průmyslu

ISO 7886-1 specifikuje zkušební podmínky pro testování aspirace a vstřikování tekutin

Zkouška tahem je ideální při hodnocení fyzikálních vlastností mnoha primárních textilií, včetně speciálních materiálů.

ASTM A370 je jedním z nejuznávanějších a nejobsáhlejších standardů pro měření pevnosti v tahu kovů.


Strain Rate je jednou z nejvíce nepochopených částí běžných norem pro testování kovů, jako jsou ISO 6892-1 a ASTM E8.